Utstående öron

Läs mer om hur ER Klinik hjälper dig genomföra
behandlingen: Utstående öron

Behandlingar > Utstående öron

Utstående öron

När man talar om ”framträdande” eller ”utstående” öron, menar man öron som sticker ut från huvudet. Man brukar säga att öron som sticker ut mer än 2 cm från sidan av huvudet anses vara framträdande eller utskjutande. Storleken på öronen är inte ett problem här – det är i vilken utsträckning öronen sticker ut från huvudet. Det betyder att öronen kan vara proportionellt i ”rätt” storlek, eller så kan de vara större.

Utstående öron orsakas sällan av en olycka eller sjukdom och det finns ingen känd effekt på hörseln eller allmän hälsa om någon föds med utstående öron. Utstående öron beror i regel på att öronbroskets gångar är ofullständigt tillbakadragna. Det kan även bero på att öronskålen är för stor och ibland är det en kombination av dem båda. I de allra flesta fall är det ett medfött problem. Precis som med alla våra fysiska drag, utstickande öron är oftast genetiska. De kan dock dyka upp slumpmässigt i en familjemedlem. Utstående öron är ett förhållandevis vanligt fenomen. Många söker ändå hjälp för att få en kosmetisk korrigering av öronen.

Att man vill korrigera öronen hos barn beror på att detta är en vanlig källa till oro hos de, särskilt när de når skolåldern. Den största faran vid detta tillstånd är att barnet isolerar sig därför att han eller hon anser att öronens form är genant eller att barnet upplever sig mobbad av kamrater. En operation av utstående öron är bra att göra före skolålder, men operationen kan givetvis också utföras senare.

https://erklinik.se/utstaende-oron/

Operation

Behandling av utstående öron kan involvera kirurgiska eller icke-kirurgiska metoder beroende på patientens ålder. Vid födseln är öronbrosket mjukt och böjligt och kan omformas utan kirurgi med hjälp av vissa innovativa teknologier. Med tiden blir öronbrosket styvare, vilket gör kirurgiskt ingrepp till det självklara behandlingsalternativet. Öronen växer till sin mogna storlek mellan fem och sju år. Detta är i allmänhet den rekommenderade tiden för barnet att genomgå korrigerande kirurgi. 
Genom en operation som brukar benämnas ytteröronplastik kan utstående öron korrigeras och bli mer estetiskt tilltalande för patienten. Operationen kan göras med lokalbedövning och patienten kan då gå hem samma dag. 
Operationen utförs genom ett snitt på örats baksida där örats brosk kan behövas korrigeras genom en så kallad slipning för att ge ett bra resultat. Själva operationen tar cirka 1 timme. När operationen är klar appliceras ett tryckförband. Ärret skall efter operationen vara tejpat i 3–6 månader för att minimera risken för missprydande ärr. Vanligtvis blir det inga kosmetiskt störande ärr och det är svårt att se att örat har opererats för den som inte vet om det på förhand. Ett återbesök sker efter 3-8 dagar för att avlägsna förbandet och stygnen. Efter detta rekommenderas nattförband, det vill säga vanligt pannband i två veckor.

Återhämtning

Under de första dagarna efter operationen förekommer ofta en ganska intensiv smärta så att man behöver ta smärtlindrande tabletter. Efter operationen är det vanligt att örat är svullet i 3-7 veckor. 
Motion och annan kraftig ansträngning bör man undvika de två första veckorna. Patienten kan sola två veckor efter operationen men ärren måste skyddas från solexponering i tre månader eller tills ärren har bleknat. Man får avvakta med att simma tills ett par veckor efter operationen.  

Hur bokar jag tid?

Hos ER Klinik skräddarsyr vi varje patients behandling och vi investerar tid för att förstå dina behov fullt ut. Boka en konsultation och träffa din plastikkirurg. Tillsammans går vi igenom dina önskemål och förväntningar. Utifrån ditt hälsostatus och dina önskemål diskuteras vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga för dig. Plastikkirurgen med sin expertis och erfarenhet kommer att informera dig om vilka alternativ som finns för att åstadkomma det resultat du är ute efter och mer precist vilka områden som kan förbättras med operationen.

I samband med konsultationen får du all nödvändig information kring den behandling du valt och vi går igenom vad du behöver tänka på inför och efter din operation.