Födelsemärken, leverfläckar, hudförändringar & vårtor.

Läs mer om hur ER Klinik hjälper dig genomföra behandlingen:
Födelsemärken, leverfläckar, hudförändringar & vårtor.

Behandlingar > Födelsemärken, leverfläckar, hudförändringar & vårtor.

Födelsemärken, leverfläckar, hudförändringar & vårtor

Missprydande hudförändringar kan tas bort kirurgiskt med laser eller genom frysning. Det kan vara svårt att skilja mellan olika hudförändringar såsom leverfläckar, hudflikar, fibrom, hudflikar, hudvårtor, spider-naevus mm. Behandlingen måste därför alltid föregås av en noggrann läkarundersökning. Våra läkare är specialister med lång erfarenhet av behandling och borttagning av hudförändringar och ser till att du får rätt behandling utifrån dina förutsättningar och behov.

https://erklinik.se/fodelsemarken-leverflackar-hudforandringar-vartor/

Om leverfläckar och födelsemärken

En leverfläck (naevus) är ett litet område av huden som är extra pigmenterad och därför syns som en mörk prick eller fläck. En del upplever leverfläckar/födelsemärken som missprydande och väljer att ta bort dom genom laser eller operativt ingrepp. Alla naevi går inte att behandla.

Det kan vara svårt att skilja mellan leverfläckar och övriga hudförändringar såsom hudflikar, fibrom, hudvårtor m.m. Det är därför viktigt att alla hudförändringar bedöms av vår hudläkare innan eventuell behandling.

 

Bedömning och behandling av leverfläckar

I tillägg till nedanstående policy (om hudförändringar) så gäller följande för leverfläckar (naevus):

  1. Patienten måste alltid ha uppvisat sina leverfläckar för en hudläkare / distriktsläkare innan patienten eventuellt behandlas hos ER Klinik.
  2. ER Klinik kan komma att kräva att patienten uppvisar en aktuell journalkopia (helst inte äldre än fyra månader) som visar att patienten har visat upp och fått bedömt sina hudförändringar/leverfläckar på adekvat vis hos sin ordinarie distriktsläkare eller hudläkare.
  3. Kirurgisk borttagning brukar rekommenderas för leverfläckar, där man uppfattar dom som misstänkt farliga och vill undersöka dem mikroskopiskt.

 

Om hudförändringar

Hudförändringar som knutor i ansiktet och hudflikar på hals och i armhålor kan behandlas effektivt med laser. Oftast räcker en behandlingsomgång. Hudförändringen antar direkt efter behandlingen en mörk färg. Efter en knapp vecka torkar den in och faller av. Viktigt är att inte peta på förändringen under den tiden.

Efter hudförändringen fallit av kommer den underliggande huden vara svagt rosaskimrande under några veckor. Därefter bleknar huden av allteftersom. Det kan ta några månader innan huden helt återfått sin normala pigmentering.

Undvik direkt stark sol på området så länge det är rosa. Täck med färgat stift, solskyddsfaktor eller plåster om du skall sola.

 

Bedömning av hudförändringar

Hos ER Klinik gäller följande policy för alla slags hudförändringar:

1.Patienten måste träffa en legitimerad läkare som inleder undersökningen med att efterhöra patientens sjukhistoria (anamnes).  På detta vis får läkaren en uppfattning om det föreligger ärftlighet för tumörsjukdomar, hur länge patienten har haft hudförändringen, om hudförändringen ändrat karaktär med tiden mm.

2.Läkaren undersöker därefter hudförändringen visuellt och bedömer bland annat dess färg, form, avgränsning mm.

3.Först därefter fattas beslut om vilken typ av behandling som skall erbjudas.

 

Behandling av hudförändringar

Hudförändringar kan tas bort:

1.Kirurgiskt (hudförändringen skickas då för mikroskopisk bedömning)

2.Genom frysning

3.Med laser

 

Vilken behandling man väljer beror på flera faktorer såsom:

– Vilken typ av hudförändring det gäller

– Var på kroppen hudförändringen sitter

– Patientens egna önskemål

 

Fördelen med laser är att hudförändringarna behandlas snabbt, effektivt och lindrigt. Laserljuset förstör selektivt hudförändringens blodförsörjning och aktiverar kroppens immunförsvar. Hudförändringen stöts därefter oftast bort och efterlämnar minimala ärr. Läkningstiden samt estetiken blir alltid bättre med lasermetoden. Det räcker ofta med en behandling för att ta bort fläckarna/hudförändringarna, men i vissa fall kan behandlingen behöva upprepas. Laserbehandlingen känns som små varma stick och tolereras oftast väl. Bedövning brukar inte behövas.

 

Om vårtor

En vårta är en liten utväxt på huden som orsakas av virus. Vårtor smittar och kan lätt överföras till andra personer och till andra delar av kroppen. Man smittas vid beröring av vårtan eller indirekt av avstötta hudceller från vårtan som trivs bäst i varma och fuktiga miljöer.

 

Behandling av vårtor

Vanliga behandlingsmetoder mot vårtor (lokalkirurgiska ingrepp, frysning, vårtmedel etc) är ofta mindre effektiva, smärtsamma och kräver många behandlingar.

Vi behandlar vårtor snabbt, effektivt och lindrigt med laser. Lasern förstör selektivt hudvårtans blodförsörjning och aktiverar kroppens immunförsvar. Vårtor stöts därefter bort utan att efterlämna ärr eller bestående pigmentförändringar.

I de allra flesta fall (> 85 procent) räcker det med en behandling hos oss. Ett fåtal patienter behöver dock ytterligare 1-2 behandlingar. Behandlingen av vårtor känns som små varma stick och tolereras oftast väl. Bedövning brukar behövas vid behandling av vårtor.

 

Boka konsultation

Kontakta ER Klinik för bokning av konsultation. I de flesta fall kan behandling utföras i samband med konsultation om kirurgen bedömer att vårtan går att behandla på ett säkert och effektivt sätt och om patienten accepterar prisförslaget.

 

Hur bokar jag tid?

Hos ER Klinik skräddarsyr vi varje patients behandling och vi investerar tid för att förstå dina behov fullt ut. Boka en konsultation och träffa din hudläkare. Tillsammans går vi igenom dina önskemål och förväntningar. Utifrån ditt hälsostatus och dina önskemål diskuteras vilken eller vilka behandlingar som är lämpliga för dig. Hudläkaren med sin expertis och erfarenhet kommer att informera dig om vilka alternativ som finns för att åstadkomma det resultat du är ute efter och mer precist vilka områden som kan förbättras med operationen.

I samband med konsultationen får du all nödvändig information kring den behandling du valt och vi går igenom vad du behöver tänka på inför och efter din operation.